Informace pouze pro odborníky

Transsexualizmus - přeoperování muže na ženu

Po chirurgické konverzi genitálu osob s mužským transsexualizmem je výsledkem velmi věrná imitace ženského genitálu umožňující koitus s orgazmem.

Máte zájem o tuto službu/produkt?

Touha zbavit se svého anatomického pohlaví a žít jako příslušník pohlaví opačného vede pacienty k vytrvalým žádostem o léčebnou pomoc. K diagnóze transsexualizmu je zapotřebí nejméně dvouletého trvání takového přání.

Naléhání na hormonální a posléze chirurgickou terapii a na přepis matričního pohlaví dosahuje někdy až fanatické podoby. Přitom u transsexuální osoby nezjišťujeme žádné známky duševní nemoci ani gonadální či chromozomální odlišnosti. Transsexualizmus je vzácný, častější u jedinců původně mužského pohlaví (male to female, M-F). Odhady výskytu transsexuálních osob v populaci kolísají od 1:30 000 po 1:400 000. U nás donedávna převažovaly případy biologických žen, usilujících o život v mužské roli (female to male, F-M). Žadatelům jde nejen o tělesný vzhled a oblékání, ale i práci a aktivity typické pro novou sociosexuální roli. Novou roli lépe zvládají osoby F-M než M-F. U některých transsexuálů zjistíme rysy akcentované osobnosti. Osoby F-M netrpí představami násilné automutilace.

Nabídka Lekarna.cz

comments powered by Disqus
Přehled obsahu

Partneři projektu: